1. Kliniska konferensen för 2018 har nu slutat och var återigen en stor succé